Address:Development Zone, Xinhui District, Jiangmen City, Guangdong Province, China

Phone:+86 750 6789222

Fax:+86 0750 6789226

Email:yhmaster@yonghui.cc

Website:http://yonghui.cc/